Ogrodzenia, Bramy, Sprzątanie
O nas:

luty, 2009

Jesteśmy profesjonalną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży montażu ogrodzeń, zarówno siatek ogrodzeniowych, panelowych, jak i stalowych a także drewnianych. Ponadto świadczymy usługi w zakresie utrzymania czystości.

Oferujemy profesjonalne sprzątanie obiektów, pielęgnacje terenów zielonych, odśnieżanie posesji/dachów oraz usługi konserwacyjne budynków.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

oferta

Świadczymy usługi:

  • sprzątanie biur, osiedli, wspólnot mieszkaniowych
  • pielęgnacja terenów zielonych
  • odśnieżanie posesji/dachów
  • konserwacja budynków

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie montażu ogrodzeń, posiadamy własny transport. Współpracujemy z najlepszymi producentami materiałów ogrodzeniowych. Wykonujemy i montujemy:

  • bramy, przęsła, furtki
  • balustrady, kraty , konstrukcje stalowe
  • ogrodzenia stalowe, panelowe, siatkowe
  • usługi spawalnicze

 

Oferta budowy ogrodzenia

Marzec, 2014

W zakładce oferta znajdziecie Państwo naszą przykładową ofertę montażu ogrodzenia.

przepisy a budowa ogrodzenia

Wrzesień, 2010

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.
Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki (może tego zażądać urząd). Może je wykonać sam inwestor.
Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno-budowlanych. Przykładem może być budowa ogrodzenia na terenie planowanej ulicy, nawet jeśli ulicy takiej na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie.
Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie.
Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.

Obowiązek odśnieżania

Listopad, 2011

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Gdyby właściciel powierzył wykonywanie tych prac innej osobie albo firmie, to wówczas za skutki wypadku odpowiada ten, kto zobowiązał się do sprzątania posesji.

kontakt tel.604-15-65-15