Sprzątanie, Pielęgnacja zieleni, Odśnieżanie

O nas:

luty, 2009

Jesteśmy profesjonalną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży usług utrzymania czystości.

Oferujemy profesjonalne sprzątanie obiektów, pielęgnacje terenów zielonych, odśnieżanie posesji/dachów oraz usługi konserwacyjne budynków.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

oferta

Świadczymy usługi:

  • sprzątanie biur, osiedli, wspólnot mieszkaniowych
  • pielęgnacja terenów zielonych
  • odśnieżanie posesji/dachów
  • konserwacja budynków

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie sprzątania, posiadamy profesjonalny sprzęt. Współpracujemy z najlepszymi producentami środków chemicznych.


 

Segregacja śmieci od 2019 roku

Grudzień, 2018


Od 1 stycznia 2019 roku będziemy segregować odpady do pięciu pojemników:
  • papier
  • szkło
  • metale i tworzywa sztuczne
  • bio (odpady kuchenne)
  • odpady zmieszane

  • Dodatkowo na terenie nieruchomości należy zbierać odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.
źródło UM Warszawa

Wyższe kary za nieprawidłową segregacje odpadów.

Grudzień, 2018

W nowelizacji ustawy proponuje się wprowadzić wysokie sankcje za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podniesienie tej sankcji z obecnie obowiązującej dwukrotności na czterokrotność ma na celu zachęcenie mieszkańców do prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a często w ogóle do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Gmina w proponowanym projekcie ustawy będzie miała narzędzie do zwolnienia z części opłaty za wywóz nieczystości właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Propozycja ta ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników przydomowych przez właścicieli nieruchomości.Podstawą do nalicznia ulgi będzie zgłoszenie w deklaracji posiadanie przydomowego komostownika.

Obowiązek odśnieżania

Listopad, 2011

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.

kontakt tel.604-15-65-15